Stolný tenis Court-6

02
Február
02
Pondelok
18.02.
Utorok
19.02.
Streda
20.02.
Štvrtok
21.02.
Piatok
22.02.
Sobota
23.02.
Nedeľa
24.02.
08:00
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
08:30
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
09:00
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Augustin st.t.
Voľne
Obsadene
Novotny st.t.
Voľne
09:30
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Augustin st.t.
Voľne
Obsadene
Novotny st.t.
Voľne
10:00
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Novotny st.t.
Obsadene
Barnas
10:30
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Novotny st.t.
Obsadene
Barnas
11:00
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
11:30
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
12:00
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
12:30
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
13:00
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
13:30
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
14:00
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
14:30
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Gabor S.T.
15:00
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Gabor S.T.
15:30
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Gabor S.T.
16:00
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Obsadene
Majer st.t.
16:30
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Obsadene
Majer st.t.
17:00
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Guľa st.t
Obsadene
Majer st.t.
17:30
Obsadene
obsadené st.t.
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
Obsadene
Guľa st.t
Obsadene
Majer st.t.
18:00
Obsadene
Stefanak st.t.
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Obsadene
Guľa st.t
Voľne
18:30
Obsadene
Stefanak st.t.
Voľne
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Obsadene
Guľa st.t
Voľne
19:00
Voľne
Obsadene
Novicky st.t.
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
19:30
Obsadene
Belej st
Obsadene
Novicky st.t.
Obsadene
Onofrej st.t.
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
20:00
Obsadene
Belej st
Obsadene
obsadené st.t.
Obsadene
Onofrej st.t.
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
20:30
Obsadene
Belej st
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Obsadene
obsadené st.t.
Voľne
Voľne
Voľne
21:00
Obsadene
Belej st
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
21:30
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
22:00
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne
Voľne