Squash je raketový šport, ktorý sa hrá indoor - na squashovom kurte. Pôvodne sa volal „Squash Rackets“ ako odkaz na „stlačiteľnú“ (ang. squashable) mäkkú loptičku používanú v hre (v porovnaní s tvrdšou loptičkou použitou vo svojom predchodcovi, hre Racquets alebo Rackets).

pravidlá

Hru hrajú dvaja hráči (alebo zriedkavo aj štyria) so štandardnými raketami na kurte ohraničenom štyrmi stenami s malou dutou gumenou loptičkou. Na prednej stene sú dve čiary. Loptička sa pri každom údere musí odraziť od prednej steny nad úrovňou spodnej čiary. Môže sa predtým alebo aj potom odraziť aj od bočných stien alebo zadnej steny. Podania musia smerovať nad vyššiu čiaru a zasiahnuť súperovu polovicu ihriska vo vyznačenom priestore. Loptička smie na zem dopadnúť iba raz.

loptičky

Loptičky sa od seba odlišujú tvrdosťou a s ňou spojeným odrazom. Profesionálni hráči používajú na turnajoch loptičku s dvoma žltými bodkami, ktorej odraz je menej razantný. Po nej nasleduje loptička s jednou žltou bodkou. Ostatné loptičky sú označené červenou, modrou a bielou bodkou - a ich odraz je razantnejší. Sú určené pre začiatočníkov a rekreačných hráčov.

bodovanie

Squash sa hrával do 9 bodov so stratami. Najnovšie pravidlá hovoria o bodovaní do 11 bez strát s rozdielom min. 2 bodov, cieľom je zrýchliť hru a zvýšiť jej atraktivitu pre divákov.